Splošna politika zasebnosti

Odgovornost v skladu z nemško zakonodajo nosi:

Zvezde za Evropo GbR,
c/o Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn,
Nemčija
Generalni direktor: : Leendert Hoogendoorn / Evropsko projektno vodenje:
Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-poštni naslov: susanne.lux(at)meclux.de

ID za DDV: DE815617238
Davčna številka: 206/5802/0875

Pravno obvestilo

Vsebina te oglaševalske kampanje odraža zgolj vidike avtorja in je v celoti njegova odgovornost. Evropska komisija in evropska Izvajalska agencija za raziskave (REA) ne prevzemata nobene odgovornosti za
kakršnokoli uporabo vsebovanih informacij.

Vse informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, so bile skrbno preverjene. Dosledno si prizadevamo dopolnjevati in posodabljati informacije, objavljene na tem spletnem mestu, a ne moremo jamčiti, da bodo vedno popolne, točne in posodobljene. Enako velja za druga spletna mesta, na katera utegnete biti usmerjeni s tega spletnega mesta. V skladu s sodbo deželnega sodišča v Hamburgu (ref. št. 312 O 85/98) z 12. maja 1998 o odgovornosti za povezave sporočamo, da se ne strinjamo nujno z informacijami niti ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za informacije, trditve ali mnenja na spletnih mestih, ki so navedena kot povezave na straneh tega spletnega mesta. Sklicevanje na hiperpovezavo nikakor ne pomeni priporočila, bodisi izraženega bodisi implicitnega, za spletna mesta, podjetja, ki jih upravljajo, ali izdelke teh podjetij. Poleg tega tretjim osebam ne moremo preprečiti ustvarjanja povezav s svojih spletnih mest do našega spletnega mesta. Tovrstne povezave ne kažejo na obstoj sporazumov o sodelovanju med temi podjetji in nami niti ne predstavljajo nobenega priporočila, bodisi izraženega bodisi implicitnega, za blago in / ali storitve, ki jih ponujajo.