Sekretesspolicy

Ansvarig i betydelsen § 6 Teledienstgesetz eller Mediendienste StaatsVertrag är:

Stars for Europe GBR,
C/O Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 BONN,
Tyskland
VD: Leendert Hoogendoorn / European Project Management: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-post: susanne.lux(at)meclux.de

Moms ID: DE815617238
Skattenummer: 206/5802/0875

Varning

Innehållet i denna pr-kampanj speglar endast upphovsmannens åsikter och är endast
dennes ansvar. Europeiska kommissionen och Europeiska genomförandeorganet för
forskning (REA) ansvarar inte för hur information som ingår i kampanjen kan komma att
användas