Sekretesspolicy

Ansvarig i betydelsen § 6 Teledienstgesetz eller Mediendienste StaatsVertrag är:

Stars for Europe GBR,
C/O Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 BONN,
Tyskland
VD: Leendert Hoogendoorn / European Project Management: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-post: susanne.lux(at)meclux.de

Moms ID: DE815617238
Skattenummer: 206/5802/0875

Varning

De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganets for forskning (REA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten tar något ansvar för dessa.