Protecția Datelor

Responsabil pentru tot conținutul acestui site în conformitate cu legislația germană:

Responsabil pentru tot conținutul acestui site în conformitate cu legislația germană:

Stars for Europe GbR
c/o Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn, Germania

Managing Director: Leendert Hoogendoorn /
European Project Management: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

ID TVA: DE815617238
Cod fiscal: 206/5802/0875

Aviz juridic

Conținutul acestei campanii de promovare reprezintă doar punctul de vedere al autorului și este exclusiv responsabilitatea acestuia. Comisia Europeană și Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) nu își asumă răspunderea pentru potențialele utilizări ale informațiilor din aceste materiale.

Toate informațiile disponibile pe acest site au fost verificate cu atenție. Ne străduim în permanență să completăm și să actualizăm informațiile publicate pe site, dar nu putem oferi nicio garanție că acestea vor fi complete, exacte și la zi. Același lucru se aplică tuturor celorlalte site-uri la care puteți fi conectat de pe acest site. În temeiul hotărârii pronunțate în 12 mai 1998 de Hamburg Landgericht (Ref. Nr. 312 O 85/98) cu privire la răspunderea pentru link-uri, notificăm prin urmare că nu suntem în mod necesar de acord și nu acceptăm nicio răspundere pentru vreuna dintre informații, declarații sau opinii conținute pe site-urile web enumerate în link-urile de pe paginile acestui site. Referirea la un hyperlink nu constituie în niciun fel o recomandare, exprimată sau implicită, a site-urilor în sine, a companiilor care le operează sau a produselor respective. În plus, nu putem împiedica terții să creeze link-uri de pe site-urile lor către site-ul nostru. Link-uri de acest fel nu indică existența acordurilor de cooperare între aceste companii și noi și nici nu constituie o recomandare, exprimată sau implicită, asupra bunurilor și / sau serviciilor oferite de acestea.

Nu acceptăm nicio răspundere pentru daunele sau pierderile care ar fi suferite prin utilizarea site-ului nostru web, cu excepția cazurilor în care un astfel de prejudiciu sau pierdere a rezultat dintr-un act voit sau neglijență gravă din partea noastră. În plus, Stars for Europe își rezervă toate drepturile de a face modificări și / sau completări la informațiile prezentate pe site-ul său web.