Ogólna polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu umowy o usługach telekomunikacyjnych lub umowy o usługach medialnych (§ 6 Teledienstgesetz or Mediendienste Staatsvertrag):

Stars for Europe GbR,
c/o Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn,
Niemcy
Managing Director: Dr. Ulrich Sander / European Project Management: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
Email: susanne.lux(at)meclux.de

NIP: DE224966758
Regon: 206/5779/0607

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Unia Europejska ani organ przyznający dotację nie ponoszą za nie odpowiedzialności.