Ogólna polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu umowy o usługach telekomunikacyjnych lub umowy o usługach medialnych (§ 6 Teledienstgesetz or Mediendienste Staatsvertrag):

Stars for Europe GbR,
c/o Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn,
Niemcy
Managing Director: Dr. Ulrich Sander / European Project Management: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
Email: susanne.lux(at)meclux.de

NIP: DE224966758
Regon: 206/5779/0607

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi
on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Europejska Agencja
Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji