Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Zodpovedný v zmysle § 6 Teledienstgesetz, Mediendienste Staatsvertrag je:

Stars for Europe GbR,
c/o Ústredné záhradnícke združenie,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn,
Nemecko
LuxVýkonný riaditeľ: Dr. Ulrich Sander / European Project Management: Dr. Susanne Lux

Tel.: + 49 2644 981333
Email: susanne.lux(at)meclux.de

IČ DPH: DE815617238
Daňové číslo: 206/5802/0875

Vyhlásenie

Obsah tejto reklamnej kampane vyjadruje iba názory autora a je jeho výlučnou zodpovednosťou. Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek opätovné použitie informácií tu obsiahnutých.