Γενική πολιτική προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 6 του γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αφορά σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας είναι:

Stars for Europe GbR,
c/o Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Βόννη,
Γερμανία
Διευθύνων Σύμβουλος: Δρ. Ulrich Sander / Υπεύθυνη Έργου για την Ευρώπη: Δρ. Susanne Lux

Τηλέφωνο: + 49 2644 981333
Email: susanne.lux(at)meclux.de

Αριθμός ΦΠΑ: DE224966758
Αριθμός φορολογικού μητρώου: 206/5779/0607

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το περιεχόμενο της παρούσας καμπάνιας εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συντάκτη, ο/η οποίος(-α) φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.