Databeskyttelse

1. Tema for databeskyttelse

Tema for databeskyttelse er personopplysninger. Dette er individuell informasjon om de personlige eller faktiske forhold til en spesifikk eller identifiserbar fysisk person. For eksempel navn, postadresse, e-postadresse, men også bruksdata som IP-adressen til en datamaskin.

2. Automatisk, anonym datainnsamling, -behandling og -bruk

Vi samler automatisk inn, behandler og bruker automatisk upersonlig informasjon som nettleseren din sender til oss. Denne informasjonen inkluderer: – Nettlesertype/versjon – Operativsystem – Henvisnings-URL (kilde til en lenke) – Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang.
• Tidspunkt for serverforespørselen
• IP-adresse

3. Cookies/ Informasjonskapsler

For å gjøre det mer attraktivt å besøke nettstedet vårt og muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi informasjonskapsler på ulike sider. Dette er små tekstfiler som er lagret på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker slettes etter endt nettleserøkt, det vil si etter at du lukker nettleseren din (såkalte session cookies). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og lar oss eller, hvis aktuelt, et partnerselskap gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker oss (vedvarende informasjonskapsler). Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og bestemme individuelt om deres aksept eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til nettstedet vårt være begrenset.

4. Igangsatt innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

I prinsippet er innsamling eller overføring av personopplysninger ikke nødvendig for bruk av våre nettsider. Dine data vil kun bli behandlet eller brukt hvis du frivillig gir oss dine personopplysninger. Dette kan være nødvendig i følgende tilfeller:

(1) Forespørsler / kontraktsoppfyllelse

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger i den grad det er nødvendig i hvert enkelt tilfelle, i den grad du gir oss dem for henvendelser, kontraktsrelaterte henvendelser eller andre individuelle transaksjoner.

Vi bruker dataene du oppgir for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg og for å behandle kontraktene som er inngått mellom oss og deg. Det kan være nødvendig å videreformidle dine personopplysninger til selskaper som vi bruker for å levere tjenesten eller for å overholde avtalen.

(2) Nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg for et nyhetsbrev (hvis det blir tilbudt), vil e-postadressen din bli brukt av oss til våre egne reklameformål inntil du melder deg av nyhetsbrevet. Avmelding er mulig når som helst. Hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev, krever vi en fungerende e-postadresse til deg, hvis gyldighet vi bekrefter under registreringsprosessen ved å sende deg en bekreftende e-post.

(3) Offentliggjøring til statlige institusjoner og myndigheter

Vi videreformidler kun data til statlige institusjoner og myndigheter som har rett til å motta informasjon innenfor rammen av juridiske forpliktelser eller på grunnlag av en rettsavgjørelse.

(4) Rettslig grunnlag

Dersom og i den grad personvernforordningen gjelder for vår databehandling, skal det rettslige grunnlaget for behandlingen være

a) oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser fra vår side overfor den registrerte (art. 6 para. 1 b) DSGVO

b) samtykke fra den registrerte (art. 6 (1) (a) DSGVO)

c) oppfyllelse av lovlige innsamlings- og lagringsforpliktelser, spesielt for skatteformål (art. 6 para. 1 c) DSGVO

5. Rettighetene til de registrerte

Vi vil gjerne bruke dataene dine til å informere deg om produktene og tjenestene våre og, om nødvendig, spørre deg om dem. Du har rett til å be om bekreftelse på om aktuelle data blir behandlet og til informasjon om disse dataene samt ytterligere informasjon og kopi av dataene i henhold til art. 15 DSGVO. Du har iht. artikkel 16 DSGVO rett til å be om utfylling av dataene om deg eller korrigering av uriktige data om deg. I samsvar med art. 17 DSGVO, har du rett til å kreve at data om deg slettes uten forsinkelse eller alternativt i henhold til art. 18 DSGVO, å kreve begrensning av behandlingen av dataene. Du har rett til å be om at opplysningene om deg som du har gitt oss mottas i samsvar med art. 20 DSGVO og å be om at den overføres til andre behandlingsansvarlige. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten i samsvar med art. 77 DSGVO.

6. Angrerett

Du har rett til å tilbakekalle samtykke gitt i henhold til art. 7 (3) DSGVO med virkning for fremtiden. Hvis tilbakekallet skjer under en pågående forretningstransaksjon, vil slettingen skje umiddelbart etter at den er fullført. Ytterligere juridiske slettings- eller blokkeringsforpliktelser forblir upåvirket av dette.

7. Rett til å nekte

Du kan protestere mot fremtidig behandling av data knyttet til deg i samsvar med art. 21 DSGVO når som helst. Innsigelsen kan særlig rettes mot behandlingen for formål med direkte markedsføring.

8. Tekniske og organisatoriske tiltak

Vi vil treffe de tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å sikre gjennomføringen av regelverket om databeskyttelse, forutsatt at innsatsen står i rimelig forhold til det tiltenkte verneformålet. Ved kommunikasjon via e-post kan vi ikke garantere fullstendig datasikkerhet, så vi anbefaler å sende konfidensiell informasjon per post eller bruke kryptering.