Обща политика на поверителност

Отговорник по смисъла на § 6 Teledienstgesetz или Mediendienste Staatsvertrag
е:

Stars for Europe GbR,
c/o Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn,
Германия
Управляващ директор: Dr. Ulrich Sander / Управление на европейски проекти: Dr. Susanne Lux

Телефон: + 49 2644 981333
E-mail: susanne.lux(at)meclux.de

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС: DE815617238
Данъчен номер: 206/5802/0875

Отговорност

Съдържанието на тази рекламна кампания отразява само възгледите на автора и е негова отговорност. Европейската комисия и Европейската Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) не поемат никаква отговорност за всяко повторно използване на съдържащата се в нея информация.